Vážení zákazníci! Náš e-shop má do 7. května 2024 dovolenou. Do této doby nebude v provozu ani náš email, ani telefonní číslo. Veškeré dotazy, žádosti, prosby, připomínky atd. vyřídíme až po 7.5.2024. Děkujeme za pochopení. Tým Velmo.cz

Nastavení a ovládání modemu ZTE ZXHN H168N

Nastavení a ovládání modemu ZTE ZXHN H168N

 
ZTE ZXHN H168N
 

Modem ZTE ZXHN H168N je technicky zastaralý a byla ukončena jeho podpora. Tento modem může zpomalovat váš internet (včetně Wi-Fi) nebo oslabovat zabezpečení vaší vnitřní sítě.

Pro řešení nesprávně fungujícího modemu nebo pro informace, co vše vám může výměna modemu přinést, se spojte online s našimi specialisty O2 Guru technické podpory.

Vyberte oblast

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě
Nastavení LAN portů
Další nastavení a odkazy
Návody a dokumentace

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi‑Fi sítě

1. Podržte tlačítko WLAN na 2 sekundy.

Tlačítko WiFi

2. Rozsvítí se kontrolka WLAN. Wi‑Fi síť je zapnuta.

Kontrolka WLAN

3. Pokud jste si v minulosti nenastavili vlastní jméno a heslo k Wi‑Fi nebo jste provedli tovární nastavení modemu, naleznete přihlašovací údaje na zadní straně modemu.

Štítek s přihlašovacími údaji

Nastavení LAN portů

Jak nastavit LAN port pro službu O2 TV Multi

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV.

LAN porty označené žlutě

Přihlášení do nastavení modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.     

2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
• Uživatelské jméno = admin
Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Nastavení LAN portů pro O2 TV

1. V nabídce nastavení vyberte „Nastavení LAN portů“.

Nastavení LAN portů

2. Vyberte „2 x O2TV (pro službu O2TV Multi)“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

O2TV

Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je teď nastavený pro službu O2 TV Multi. Do portů LAN2 a LAN3 k němu můžete připojit až 2 set-top boxy.

Jak nastavit všechny čtyři LAN porty pro internet

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV.

LAN porty označené žlutě

Přihlášení do nastavení modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.     

2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
• Uživatelské jméno = admin
Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Nastavení LAN portů pro internet

Nastavení LAN portů

2. Vyberte „Pouze Internet“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

Vyberte pouze internet

Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je nyní nastavený pro možnost využívání internetu na všech čtyřech LAN portech (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4).

Další užitečná nastavení a odkazy

Přihlášení do nastavení modemu

Přihlášení do nastavení modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.     

2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
• Uživatelské jméno = admin
Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Aktualizace firmware

Stažení firmware

Z odkazu Firmware ke stažení - xDSL/Internet 5G si do počítače stáhněte aktuální firmware.

 

Přihlášení do nastavení modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.     

2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
• Uživatelské jméno = admin
Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

 

Aktualizace firmware

1. V nabídce nastavení vyberte „Aktualizace firmware“.

Aktualizace firmware

2. Klikněte na „Vybrat soubor“.

Vybrat soubor

3. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v prvním kroku návodu.

Vybrat soubor

4. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat“. Zobrazí se upozornění o aktualizaci firmware. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí.

Aktualizace firmware

5. Po dokončení aktualizace se zobrazí okno pro přihlášení. Aktualizaci jste úspěšně dokončili.

Přihlášení do administrace

Záloha a obnovení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

Přihlášení do nastavení modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.     

2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
• Uživatelské jméno = admin
Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

 

Záloha nastavení modemu

1. V nabídce nastavení vyberte „Záloha nastavení“.

Záloha nastavení

2. Klikněte na tlačítko „Zálohovat“.

Zálohovat

3. Záloha se stáhne a uloží do vašeho počítače soubor „config.bin“ – zálohu jste úspěšně dokončili.

config.bin

 

Obnova nastavení modemu ze zálohy

1. V nabídce nastavení vyberte „Obnova nastavení ze zálohy“.

Obnova nastavení ze zálohy

2. Klikněte na tlačítko „Vybrat soubor“.

Vybrat soubor

3. Ze svého počítače vyberte soubor „config.bin“ (uložili jste si ho v předchozím postupu).

config.bin

4. Klikněte na tlačítko „Obnovit“ a vyčkejte, dokud se obnovení nedokončí.

Obnovit

5. Na obrazovce se zobrazí okno pro přihlášení – obnovu jste úspěšně dokončili.

Přihlášení do administrace

Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem ZTE nastavené uživatelské jméno na hodnotu „admin“ a heslo je také nastavené na hodnotu „admin“. Přístupové údaje si můžete sami změnit, ochráníte tak nastavení svého modemu před cizím zásahem.

Přihlášení do nastavení modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.     

2. Klikněte na http://10.0.0.138/, nebo zadejte tuto adresu do internetového prohlížeče. Následně se vám zobrazí okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu: 
• Uživatelské jméno = admin
Heslo = admin

TIP: Pokud heslo nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo admin opět začne platit.

Pokročilé nastavení

1. V nabídce nastavení vyberte „Pokročilé nastavení“.

Pokročilé nastavení

2. Pokračujte v pravém horním rohu kliknutím na „Správa & Diagnostika“.

3. V levém menu vyberte „Správa účtu“.

Správa účtů

4. Vyplňte prázdná pole formuláře:
 Do řádku „Staré heslo“ napište své stávající heslo.
 Do řádku „Nové heslo“ napište své nové heslo. Musí mít 8-16 znaků, obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak a nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
 Pro ověření napište své nové heslo znovu do řádku „Potvrzené heslo“ a změny uložte kliknutím na tlačítko „Uložit/Použít“.

Vyplňte prázdná pole

Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.

Návody a dokumentace