Nastavení a ovládání modemu ZTE H267A

Nastavení a ovládání modemu ZTE H267A

 
ZTE H267A

Vyberte oblast

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě
Nastavení LAN portů
Další nastavení a odkazy
Návody a dokumentace

Nastavení bezdrátové Wi‑Fi sítě

Zapnutí Wi‑Fi sítě

TIP: Zapněte obě pásma Wi‑Fi sítě (2,4 GHz i 5 GHz) a využívejte je podle své potřeby.

1. Podržte tlačítko WLAN na 2 sekundy.

První krok - část 1


Rozsvítí se kontrolka 2,4 GHz.

První krok - část 2

2. Podržte tlačítko WLAN na 5 sekund.

Druhý krok - část 1

Rozsvítí se kontrolka 5 GHz. Na modemu by teď měly svítit kontrolky 2,4 GHz i 5 GHz.

Druhý krok - část 2

3. Pokud jste si v minulosti nenastavili vlastní jméno a heslo k Wi‑Fi nebo jste modem uvedli do továrního nastavení, najdete přihlašovací údaje na spodní straně modemu.

Štítek s přihlašovacími údaji

 

 

Změna názvu a hesla Wi‑Fi sítě

Přihlášení do nastavení modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
Uživatelské jméno = admin
Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu

Štítek s přihlašovacími údaji

TIP: Pokud heslo na štítku nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo na  štítku začne opět platit.

 

Nastavení Wi‑Fi sítě 2,4 GHz

 1. V nabídce nastavení vyberte „Bezdrátová Wi‑Fi síť“.

Nastavení 2,4 GHz sítě

2. Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“. U pole „Typ sítě“ musí být navoleno „2,4 GHz“.

Nastavení 2,4 GHz sítě - krok 2

3. Další pole vyplňte následovně:

• „Stav“ = „Zapnuto“.
• „Název“ = Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
„Heslo“ = Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
• 
„Zabezpečení“ = „Vysoké“.
Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

Nastavení 2,4 GHz sítě - krok 3

 

Nastavení Wi‑Fi sítě 5 GHz

 1. Klikněte na tlačítko „Změnit nastavení“.

Nastavení 5 GHz sítě

2. Další pole vyplňte následovně:

• „Typ sítě“ = „5 GHz“.
• „Stav“ = „Zapnuto“.
• „Název“ = Napište, jak chcete, aby se vaše Wi‑Fi síť jmenovala. Jméno musí být jiné než u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
• „Heslo“ = Napište heslo, kterým chcete svou Wi‑Fi síť zabezpečit. Heslo musí mít minimálně 8 znaků a může být stejné jako u sítě 2,4 GHz. Nepoužívejte diakritiku ani mezery.
• „Zabezpečení“ = „Vysoké“.
Změny potvrďte kliknutím na tlačítko „Uložit změny“.

Nastavení 5 GHz sítě - krok 2

 

Připojení koncového zařízení

Po dokončení nastavení můžete k Wi‑Fi síti připojit libovolná zařízení jako mobilní telefon, počítač, notebook nebo tablet. Na zařízení stačí zapnout Wi‑Fi, vyhledat dostupné bezdrátové sítě v okolí a vybrat vámi pojmenovanou síť – výhodné je přihlásit se k 2,4GHz i 5GHz síti. Pro přihlášení zadejte síťový klíč (heslo, které jste v předchozích krocích nastavili). Pokud heslo zadáte správně, systém oznámí, že jste připojeni.

Kam umístit modem, aby Wi‑Fi správně fungovala

Poloha modemu má zásadní vliv na kvalitu pokrytí Wi‑Fi signálem. Podívejte se na pár užitečných tipů, jak správně umístit modem.

Schéma kvality sítě modemu

Nastavení LAN portů

Jak nastavit LAN port pro službu O2 TV Multi

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV.

Mapa LAN portů

Pokud potřebujete změnit nastavení pro využívání služby MULTI k O2 TV, postupujte následovně:

 

Přihlášení do modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
Uživatelské jméno = admin
Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu

Štítek s přihlašovacími údaji

TIP: Pokud heslo na štítku nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo na  štítku začne opět platit.

 

Nastavení LAN portů pro O2 TV 

 1. V nabídce nastavení vyberte „Nastavení LAN portů“.

Nastavení LAN portů

2. Vyberte „2 x O2TV (pro službu O2TV Multi)“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

Nastavení pro službu O2 TV Multi

Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je teď nastavený pro službu MULTI. Do portů LAN2 a LAN3 k němu můžete připojit až 2 set-top boxy.

Jak nastavit všechny čtyři LAN porty pro internet

LAN porty modemu od O2 jsou z výroby nastavené: LAN1, LAN3, LAN4 pro internet a LAN2 pro O2 TV.

Mapování LAN portů

Pokud potřebujete změnit nastavení pro využívání všech čtyřech LAN portů pro internet, postupujte následovně:

Přihlášení do modemu

 1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.
 2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
Uživatelské jméno = admin
Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu

Štítek s přihlašovacími údaji

TIP: Pokud heslo na štítku nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo na štítku začne opět platit.

 

Nastavení LAN portů pro internet

 1. V nabídce nastavení vyberte „Nastavení LAN portů“.

LAN porty pro internet

2. Vyberte „Pouze Internet“ a potvrďte tlačítkem „Uložit změny“.

Pouze internetové porty

Zobrazí se hláška „Vaše data byla uložena“. Váš modem je teď nastavený pro možnost využívání internetu na všech čtyřech LAN portech (LAN1, LAN2, LAN3, LAN4).

Další užitečná nastavení a odkazy

Přihlášení do nastavení modemu

Přihlášení do nastavení modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ zdířky svého počítače.

2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
Uživatelské jméno = admin
Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu

Štítek s přihlašovacími údaji

TIP: Pokud heslo na štítku nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo na  štítku začne opět platit.

Aktualizace firmware

Stažení firmware

Z odkazu Firmware ke stažení - xDSL/Internet 5G si do počítače stáhněte aktuální firmware.

Přihlášení do modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.

2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
Uživatelské jméno = admin
Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu

Štítek s přihlašovacími údaji

TIP: Pokud heslo na štítku nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo na  štítku začne opět platit.

Aktualizace firmware

1. V nabídce nastavení vyberte „Aktualizace firmware“.

Výběr aktualizace firmware v administraci

2. Klikněte na „Vybrat soubor“.

Vybrat soubor

3. Z úložiště svého počítače vyberte soubor, který jste si uložili v prvním kroku návodu.

Vybrat soubor

4. Klikněte na tlačítko „Aktualizovat“. Zobrazí se upozornění o aktualizaci firmware. Vyčkejte, dokud se aktualizace nedokončí.

Aktualizovat

5. Po dokončení aktualizace se zobrazí okno pro přihlášení. Aktualizaci jste úspěšně dokončili.

Přihlášení do administrace

Záloha a obnovení

Zálohou uživatelských nastavení modemu si uložíte vlastní název Wi‑Fi sítě a hesla, nastavení LAN portů, případně vlastní IP adresy. Využijete ji, když třeba budete chtít obnovit tovární nastavení modemu nebo aktualizovat firmware.

Přihlášení do modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.

2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
Uživatelské jméno = admin
Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu

Štítek s přihlašovacími údaji

TIP: Pokud heslo na štítku nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo na  štítku začne opět platit.

Záloha nastavení modemu

1. V nabídce nastavení vyberte „Záloha nastavení“.

Výběr zálohy nastavení

2. Klikněte na tlačítko „Zálohovat“.

Zálohovat

3. Záloha se stáhne a uloží do vašeho počítače soubor „config.bin“ – zálohu jste úspěšně dokončili.

config.bin

Obnova nastavení modemu ze zálohy

1. V nabídce nastavení vyberte „Obnova nastavení ze zálohy“.

Obnova nastavení ze zálohy

2. Klikněte na tlačítko „Vybrat soubor“.

Vybrat soubor

3. Ze svého počítače vyberte soubor „config.bin“ (uložili jste si ho v předchozím postupu).

config.bin

4. Klikněte na tlačítko „Obnovit“ a vyčkejte, dokud se obnovení nedokončí.

Obnovit

5. Na obrazovce se zobrazí okno pro přihlášení – obnovu jste úspěšně dokončili.

Přihlášení do administrace

Nastavení přístupového hesla do modemu

Z výroby má modem ZTE nastavené uživatelské jméno na hodnotu „admin“ a heslo je uvedené na štítku na spodní straně modemu. Přístupové údaje si můžete sami změnit, ochráníte tak nastavení svého modemu před cizím zásahem.

Přihlášení do modemu

1. Pomocí ethernetového (síťového) kabelu propojte modem se svým počítačem. Jeden konec zapojte v modemu do výstupu „LAN1“, „LAN3“ nebo „LAN4“ a druhý do „LAN“ svého počítače.

2. Do internetového vyhledávače zadejte adresu http://10.0.0.138/. Zobrazí se vám okno pro přihlášení do konfigurace modemu.

Přihlášení do administrace

3. Přihlaste se do konfigurace modemu:
Uživatelské jméno = admin
Heslo najdete na štítku na spodní straně modemu

Štítek s přihlašovacími údaji

TIP: Pokud heslo na štítku nefunguje, obnovte modem do továrního nastavení. Heslo na  štítku začne opět platit.

Pokročilé nastavení

1. V nabídce nastavení vyberte „Pokročilé nastavení“.

Pokročilé nastavení

2. Pokračujte v pravém horním rohu kliknutím na „Správa & Diagnostika“.

3. V levém menu vyberte „Správa účtu“.

Správa účtů

4. Vyplňte prázdná pole formuláře:
Do řádku „Staré heslo“ napište své stávající heslo.
Do řádku „Nové heslo“ napište své nové heslo. Musí mít 8-16 znaků, obsahovat alespoň jedno číslo nebo speciální znak a  nesmí obsahovat mezery ani diakritiku.
Pro ověření napište své nové heslo znovu do řádku „Potvrzené heslo“ a změny uložte kliknutím na tlačítko „Uložit/Použít“.

Vyplňte prázdná pole

Modem uloží nastavení během několika sekund. Příště už se do webové konfigurace přihlásíte novým heslem.

Technické specifikace

Wi‑Fi

 • Standardy sítě: IEEE 802.11a/b/g/n/ac
 • Konfigurace antén: 2×2 2,4 GHz a 2×2 5 GHz MIMO
 • Wi‑Fi IEEE 802.11ac (5GHz)
 • Wi‑Fi IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz)
 • Typ antény: 4 vnitřní antény

ADSL a VDSL

 • Podpora ADSL/ADSL2/ADSL2+
 • VDSL/VDSL2/GE uplink
 • Podporovaný profil: 8a,8b,8c,8d,12a,12b,17a and 30a
 • G.992.1 (G.DMT), G.992.2 (G.Lite)
 • G.992.3 (ADSL 2)
 • G.992.5 (ADSL 2+)
 • G.993.5 (G.vector)
 • G.998.4 (G.inp)

WAN

 • 1x RJ-11 port pro ADSL2+/VDSL2 (prostřednictvím ISDN)
 • 1x GE WAN Port

LAN

 • 4x 10/100/1000Mbit porty RJ-45 auto MDI/MDI-X

USB

 • 1x USB 2.0 port

Tlačítka

 • Vypnout/Zapnout modem
 • Tovární nastavení (zdířka jehly)
 • Vypnout/Zapnout Wi‑Fi
 • Tlačítko pro párování WPS

Diody LED

 • 1x Indikace Zapnutí/Vypnutí
 • 1x Připojení k DSL
 • 1x Připojení k WAN
 • 1x Připojení k internetu
 • 1x Indikace 2.4GHz Wi‑Fi
 • 1x Indikace 5GHz Wi‑Fi
 • 1x WPS

Napájecí zdroj

 • 12V /1.5A DC

Fyzické údaje

 • Rozměry zařízení (Š × H × V): 210 mm x 140mm x 32mm
 • Hmotnost zařízení: 350 g
 • Rozměry balení (Š × H × V): 305mm x 175mm x 74mm
 • Hmotnost balení: 780 g

Provozní prostředí

 • Teplota: 0 až 40 °C
 • Vlhkost vzduchu: 5 až 95 % (bez kondenzace)

Návody a dokumentace